Te Tai Tokerau

Kaikohe site office

Street address

Memorial Avenue
Kaikohe 0405

Mailing address

PO Box 43
Kaikohe 0440

Kaitaia site office

Street address

34 Commerce Street
Kaitaia 0410

Mailing address

Private Bag
Kaitaia 0410

Te Tai Tokerau regional office and operations

Street address

Ground Floor, Walton Plaza
3-5 Albert Street
Whangarei 0148

Mailing address

Private Bag 9007
Whangarei 0148

Te Kaipara site office

Street address

68-72 Normanby Street
Dargaville 0310

Mailing address

PO Box 47
Dargaville 0340

Whangarei site office

Street address

Level 2, Walton Plaza
4 Albert Street
Whangarei 0141

Mailing address

Private Bag 9007
Whangarei Mail Centre
Whangarei 0148

Published: March 25, 2017